Vergoedingen

Vergoedingen

De vergoeding van fysiotherapie heeft men vrij complex gemaakt. Onderstaand proberen wij het toch zo begrijpelijk mogelijk voor u uit te leggen.

Fysiotherapie wordt in hoofdzaak vergoed vanuit uw aanvullende verzekering (telt dus niet mee bij het wettelijk eigen risico).
Hoeveel behandelingen fysiotherapie u per jaar vergoed krijgt is dus afhankelijk van uw polis die u heeft afgesloten.
Kijk dit tevoren dus goed na.
Uw fysiotherapeut kan u hierbij weliswaar behulpzaam zijn, maar u blijft verantwoordelijk als het budget van uw polis wordt overschreden en de zorgverzekeraar deze behandelingen niet meer vergoedt, aangezien wij b.v. niet kunnen inzien of u al budget bij een andere zorgverlener heeft verbruikt.

In het geval van een “chronische indicatie” (uw verwijzend arts moet een diagnose hebben gesteld die voorkomt op de zogenaamde “chronische lijst”) wordt de fysiotherapie vergoed vanuit uw basisverzekering (telt dus wel mee bij het wettelijk eigen risico).
Bij de meeste van deze “chronische indicaties” moet u de eerste 20 behandelingen wel zelf betalen (dit geldt slechts voor de 1e verwijzing en niet meer voor de eventuele jaren daarna).
Uitzondering hierop zijn weer de “chronische indicaties” Claudicatio Intermittens, Artrose heup en/of knie en COPD, waarbij wel vanaf de 1e behandeling vergoeding uit uw basisverzekering plaatsvindt.
Indien u nog budget heeft in uw aanvullende verzekering worden deze eerste 20 behandelingen (of een deel daarvan) dan wel weer vergoed vanuit uw aanvullende verzekering.

Tot slot hebben ook kinderen tot 18 jaar recht op maximaal 18 behandelingen vergoeding vanuit uw basisverzekering.