Huisreglement

Wat vragen wij van u en wat mag u verwachten van ons

Om de behandelingen zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen willen wij u graag vooraf enige informatie geven.

Wilt u bij uw eerste afspraak een identiteitsbewijs en de verwijsbrief (als u die heeft gekregen van uw verwijzend arts) meenemen. Wij zijn verplicht deze gegevens te controleren en in te voeren in onze administratie.
Tevens dient u het afsprakenkaartje, welke u krijgt als u de eerste keer een afspraak maakt in de praktijk, iedere behandeling mee te nemen.

Wilt u bij iedere behandeling uw eigen handdoek meenemen en zorgen dat u gewassen bent.

Lees uw zorgverzekeringspolis na wat betreft het aantal behandelingen, of budget welke vergoed wordt door uw zorgverzekering.
Het eventueel overschrijden van het te vergoeden budget is uw eigen verantwoordelijkheid en de kosten hiervan zullen bij u in rekening worden gebracht.

  • Bij verhindering dient u uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen.
  • Wij zijn genoodzaakt om niet op tijd geannuleerde behandelingen in rekening te brengen.
  •  Afzeggingen kunt u telefonisch, per e-mail of in de praktijk doen.

Zorg dat u op tijd aanwezig bent voor uw afspraak. Indien u te laat bent, kunt u geen aanspraak maken op de verloren behandeltijd.

Als u voor de eerste keer bij ons komt (of wij bij u aan huis indien dit noodzakelijk is) zal de betreffende fysiotherapeut altijd eerst een uitvoerig onderzoek bij u doen. Dit is nodig om een goed beeld te kunnen vormen van uw hulpvraag en uw klachten. Hiertoe zal de fysiotherapeut u een aantal  vragen stellen en aansluitend een lichamelijk onderzoek doen om zodoende te achterhalen wat de oorzaak van uw klachten is.  Daarna zal er een behandelplan worden opgesteld en met goedkeuring en in overleg met u een behandeling worden opgestart.

Maak uw verwachtingen ten aanzien van de behandeling altijd kenbaar. Blijf in uw eigen belang vragen stellen en geef bij iedere nieuwe behandeling veranderingen in uw klachtenbeeld aan, zoals ongemakken die u thuis ondervindt of op uw werk. Deze informatie geeft ons meer inzicht in uw klacht. Ter ondersteuning van het behandeleffect vragen wij u onze adviezen serieus te nemen en op te volgen.

U wordt in principe onderzocht en behandeld door één en dezelfde fysiotherapeut. Hierdoor ontstaan er in onze visie eerder een vertrouwensband, hetgeen het behandelresultaat ten goede komt.  Uitzondering hierop is de periode dat uw fysiotherapeut door vakantie, ziekte of nascholing afwezig is. Op dat moment zal de behandeling, na overleg met u, worden overgenomen door een collega fysiotherapeut.  Ook kan het zijn dat uw fysiotherapeut het in het belang van uw behandeling noodzakelijk vindt een collega fysiotherapeut (mogelijk met een andere specialisatie) te raadplegen en mogelijk de behandeling door hem/haar te laten overnemen (een en ander natuurlijk weer in overleg met u).

U bent vrij om aan te geven door welke fysiotherapeut u behandeld wenst te worden.

U passeert daarbij niemand van ons. Wij hebben als team tot doel u zo goed mogelijk van dienst te zijn en de ene fysiotherapeut past nu eenmaal beter bij u dan de andere.

U wordt onderzocht en behandeld in behandelkamers die voldoende privacy bieden en tevens hebben wij de beschikking over een goed uitgeruste oefenzaal, die wordt gebruikt voor de actieve revalidatie, beweegprogramma’s voor chronische zieken en fysiofitness.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen. Laat daarom geen waardevolle spullen onbeheerd achter in wachtkamer, behandelkamer of oefenzaal.

Lectuur en folders in de wachtkamer zijn bedoeld om daar te lezen.  Wij verzoeken u deze na gebruik terug te leggen.  Mocht u heel graag één van de folders mee naar huis nemen, vraag dan één van de fysiotherapeuten. Indien wij voldoende folders op voorraad hebben is dit altijd mogelijk.

Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy. Uw persoonsgegevens en behandeldossier bevinden zich in een beveiligd computerbestand en zijn dus niet toegankelijk voor derden. U als cliënt, of uw wettelijke vertegenwoordiger, heeft recht op inzage in het behandeldossier.

Zonder uw toestemming zullen wij geen informatie over uw aandoening aan anderen dan uw verwijzend arts geven. 
Informatie aan een collega fysiotherapeut wordt slechts dan gegeven als dit in het belang is van uw behandeling.

Indien u ontevreden bent over uw behandeling, of een klacht heeft over uw fysiotherapeut, bespreek dit dan in eerste instantie met hem/haar. Komt u hier niet samen uit, of vindt u het niet wenselijk om uw probleem met de desbetreffende therapeut te bespreken, dan is het altijd mogelijk u tot de praktijkeigenaar te wenden. Wij zullen altijd ons best doen om de zaak voor u naar tevredenheid op te lossen. Lukt dit desondanks niet dan vindt u in de wachtkamer een folder “een klacht over uw fysiotherapeut” waarin uw rechten als cliënt staan.

In geval van calamiteiten dient u zich te richten naar de aanwijzingen van de aanwezige BHV’er of externe hulpdiensten.

Tevens is er een brandbusser en calamiteitenplan aanwezig in de praktijk (links bij de ingang van oefenzaal) en een AED (in de ruimte rechts voor de oefenzaal en aangegeven met een AED sticker).

In onze praktijk geldt een rookverbod en huisdieren zijn niet toegestaan.

Wij gaan er vanuit dat u zich kunt vinden in deze voor ons gebruikelijke wijze van werken en hopen op een prettige samenwerking met u.