Nieuws

BHV-training en AED

Onlangs hebben alle bij ons werkzame fysiotherapeuten zich weer bijgeschoold middels een erkende BHV-training en zijn hiermee ook weer getraind in het gebruik van de in onze praktijk aanwezige AED.
Hiermee zijn alle fysiotherapeuten weer gecertificeerd BHVer en voelt u zich hopelijk nog veiliger binnen onze praktijk.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over actuele ontwikkelingen binnen onze praktijk.
Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Team Fysiotherapie van Mierlo